LEGO® Wear - Makapuu

Al. Komisji Edukacji Narodowej 26
02-797 Warszawa
tel. +48 600 166 166
Biuro Makapuu:

ul. Ostródzka 88L
03-289 Warszawa

email: biuro@makapuu.pl
© 2012 Makapuu®. Wszelkie prawa zastrzeżone.
LEGO® and the LEGO® logo are trademarks of the LEGO® Group. © 2012 The LEGO® Group. Produced by KABOOKI® under license from the LEGO® Group.